انواع ساعت خودرو و نمایشگر چند منظوره ( ساعت دیجیتال خودرو ) در شرکت پویش پارت با استفاده از مواد اولیه استاندارد مورد تایید خودرو ساز و انجام کنترل های ورودی، حین تولید و تست صد در صد محصولات توسط کارشناسان کیفیت و استفاده از دستورالعمل ها و تجهیزات استاندارد آزمایشگاهی ضمن اطمینان از کیفیت محصولات تولیدی خود، بهره برداری می شود.

١- ساعت خودرو ساینا ( نمایشگر چند منظوره ساینا )
٢- ساعت دیجیتال خودرو پراید نور سبز
٣- ساعت دیجیتال خودرو پراید نور آبی
۴- ساعت دیجیتال خودرو پراید نور سفید
۵- ساعت دیجیتال خودرو تیبا نور سبز
۶- ساعت دیجیتال خودرو تیبا نور سفید