پیام مدیرعامل جناب محمدی

ما درگروه صنعتی پویش پارت بر این باوریم که قطعات خودرو مانند یک پازل در کنار هم امنیت یک حرکت را تامین می کنند.
در گروه صنعتی پویش پارت با اندیشه خلاق و احساس تامین امنیت یک حرکت در خیابان ها و جاده های کشورم، طی سالیان گذشته همواره در تولید و تامین قطعات به سه اصل وفادار بوده و هستم، اصل نخست کیفیت اصالت کالااست که خواسته اصلی ما ایرانیان دانا بوده و ریشه در اعماق فرهنگ ما دارد سپس توزیع گسترده در تمام نقاط کشور از بزرگترین تا کوچکترین استان ها، سوم احترام به مشتری که سرمایه و اعتبار هر کسب و کاری است و هر تولید کننده و تامین کننده ای در هر رشته و صنعت باید بدان پایبند باشد.
امروز من امیدوارم که با دیدن و یا شنیدن نام   پویش پارت  سه اصل کیفیت، توزیع گسترده و احترام به مشتری در ذهن هموطنان ایرانی تداعی شود.
ویژگی این محصولات ضمن استفاده از مواد با بالاترین کیفیت ممکن و بهره گرفتن از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا، قیمت متناسب با کیفیت این قطعات می باشد.
امنیت در حرکت های درون شهری و برون شهری یک اصل در گروه صنعتی پویش پارت  می باشد و آن را پاس می داریم.

محمدی