در واقع رله خودرو (رله دوبل) قطعه ای است که وظیفه کنترل و برق رسانی به قسمت های سوخت رسانی و کامپیوتر خودرو را برعهده دارد. در صورت خرابی این قطعه، معمولا خودرو روشن نمی شود و عملکرد آن با اخلال مواجه می شود.